Sınav Soruları/Meteoroloji ve Rüzgarlar ( ADB )

Meteoroloji ve Rüzgarlar ( ADB )

1. Atmosferin ağırlıgından dolayı birim alana dik olarak etki eden kuvvete atmosfer basıncı denir. Normal şartlarda deniz kıyısındaki atmosfer basınç değeri nedir?

1013.25 mb
2. Atmosfer basıncını ölçmek için kullandığımız alet hangisidir?

Barometre

3. Hava tahmini için barometre okurken hangi hususa dikkat etmeliyiz?

En yayın meteroloji istasyonuna göre ayarlama yapılmalıdır

4. Barometreyi tekne içine monte ederken hangi hususa dikkat etmeliyiz?

Yakında ısıveren cihaz olmamalı, az sarsıntılı bir yere konulmalı, üzerine güneş ışığı gelmemelidir.

5. İzobarların sıklaştığı bölgelerde rüzgar kuvveti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Ruzgar kuvvetlidir

6. Rüzgar nasıl oluşur?

Havanın ısınması, ısınan kütlenin genişlemesine, dolayısı ile harekete geçerek yükselmesine neden olur. Ancak yükselen hava kütlesi atmosferin dışına çıkamayacağından, önce dikey sonra yatay yönde hareket eder. İşte bu noktada havanın ısınıp kütlesel olarak yer değiştirmesi, basıncın oluşmasına neden olur. Ancak atmosferin yaptığı basınç dünyanın her yerinde aynı değildir, çünkü; yerçekimine, sıcaklığa ve bulunulan yerin yüksekliğine bağlı olarak değişir. Bu şekilde yüksek ve alçak basınç merkezleri oluşur. Atmosferdeki yüksek basınç alanları tepelere, alçak basınç alanları ise çukurlara benzetilebilir. Hava akıcı olduğundan, çekimin etkisi altında yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru, sanki yamaçlardan akan su gibi hareket eder ve rüzgarları meydana getirir.

7. Kuzey yarı kürede, alçak basınç (siklon) bölgesinde rüzgar nasıl döner (dirise eder)?

Saatin tersi yönünde

8. Kuzey yarı kürede, yüksek basınç (antisiklon) bölgesinde rüzgar nasıl döner, (dirise eder)?

Saat yönünde

9. Kuzey yarı kürede sırtınızı gerçek rüzgara döndügünüzde, alçak basınç merkezi nerenizde kalır?

Sol tarafın biraz ilerisinde10. Kuzeyden esen rüzgara ne ad verilir?

Yıldız

11. Yıldız hangi dereceden esen rüzgardır?

0


12. 045 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?

Poyraz

13. Poyraz hangi dereceden esen rüzgardır?

45

14. 090 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?

Gündoğusu

271. Gündoğusu rüzgarı hangi dereceden eser?

090

15. 135 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?

Keşişleme

16. Keşişleme hangi dereceden eser?

135

17. 180 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?

Kıble

18. Kıble rüzgarı hangi dereceden eser?

180

19. 225 dereceden esen rüzgar nasıl adlandırılır?

Lodos

20. Lodos hangi dereceden esen rüzgardır?

225

21. 270 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?

Günbatısı

22. Günbatısı hangi dereceden eser?

270

23. 315 dereceden esen rüzgar nasıl adlandırılır?

Karayel

24. Karayel hangi dereceden esen rüzgardır?

315

25. Deniz melteminin özelligi nedir?

Denizden karaya doğru esen öğleden sonra rüzgarı

26. Kara Melteminin özellği nedir?

Karadan denize doğru esen sabah rüzgarı

27. Sıcak cephe yaklaşırken basınç ve sıcaklık değerleri nasıl değişir?

Basınç azalır, sıcaklık artar

28. Kuzey yarı kürede soğuk cephe geçerken rüzgar nasıl dirise eder?

SE – E – NE – N yönünde

 

29. Kuzey yarı kürede sıcak cephe geçerken rüzgar nasıl dirise eder?

SW – W – NW – N yönünde

 

30. Cepheler hangi alanlarda oluşur?

Alçak basınç alanlarında oluşur

31. Uluslararası sinoptik haritalarda yüksek basınç hangi harfle gösterilir?

H

32. Uluslararası sinoptik haritalarda alçak basınç hangi harfle gösterilir?

L

33. Rüzgarın hızını ve yönünü ölçen aletin adı nedir?

Anemometre

34. Basınç eğrilerinin ve cephelerin islendiği hava haritalarına ne ad verilir?

Sinoptik

35. Bofor ölçegine göre rapor edilen 5 kuvvetinde rüzgar yaklaşık kaç knot esmektedir?

17 – 21 Knot

36. Rüzgar, sürati 38-40 knot tespit edildiginde bofor ölçegine göre kaç kuvvetinde esmektedir?

8

37. Yukarda basit bir sinoptik harita görmektesiniz; bu haritada “A“ harfi ile gösterilmis bölgedeki hava sistemi nedir?

Alçak basınç

38. Sinoptik haritada kırmızı renkli yarım daireleri birleştiren çizgi ne tür bir cepheyi göstermektedir?

Sıcak cephe

39. Sinoptik haritada mavi renkli üçgenleri birleştiren çizgi ne tür bir cepheyi göstermektedir?

Soguk cephe

40. Sinoptik haritada “Y“ harfi ile gösterilmis bölgedeki hava sistemi nedir?

Yüksek basınç

41. Sinoptik haritada, Dogu Karadeniz sahilleri önünde “g” harfi görülmektedir. Anlamı nedir_

Fırtına

42. Sinoptik haritada, Karadeniz’in kuzey kıyılarında “r” harfi görülmektedir. Anlamı nedir?

Yağmur