Sınav Soruları/Halatlar ve Bağlar ( ADB )

Halatlar ve Bağlar ( ADB )

1. Denizcilikte kullanılan bağların ana özelliği nedir?

İşe uygun, saglam tutan ve kolayca çözülebilir olmalarıdır.

 

2. Halatın bağ yapılan ucuna ne denir?

çıma

 
3. Bir halatın çıma’sı neresidir?

Halatın bağ yapılan ucuna çıma denir.

 

4. Halatın yükü taşıyan kısmına ne denir?

Beden

 

5. Bir halatın beden’i neresidir?

Halatın yükü taşıyan kısmına beden denir.

 

6. İzbarço bağının özellikleri nelerdir?

Sıkışmaz, kaymaz ve kolayca açılır.

 

7. Kesilen halatın uç kısmındaki kolların dağılmaması için, halat çımasına hangi bağın yapılması gerekir?

Piyan

 

8. Aborda olan bir teknenin ileri-geri gitmesini önlemek, yanaşma manevrası sırasında teknenin süratini kontrol etmek için kullanılan halatlara ne ad verilir?

Baş – Kıç Halatı ile Pürmeçe

 

9. Aborda olan bir teknenin rüzgar ve akıntı etkisiyle rıhtımdan uzaklaşmasını engelleyen halatlara ne ad verilir?

Koltuk halatı

 

10. Bir halat koç boynuzuna nasıl volta edilir?

Sekiz çizecek şekilde son tur ters olarak

 

11. Roda nedir?

Halatın düzgün bir şekilde sarılmasına roda denir.

 

12. Bir bağın kolayca çözülmesi ve gevşetilmesi istenirse bağ nasıl yapılır?

Foralı

 

13. Halatın yüküne esneklik kazandırmak ve yükü paylaştırmak için ne yapılır?

Bosa yapılır
 

14. Halatların mapa gibi yerlerden kaçmamaları için yapılan bağ hangisidir?

Kropi