Sınav Soruları/İlk Yardım ( ADB )

İlk Yardım ( ADB )

1. Tekneyi terk edecek kişiler neden üzerinde uygun giysiler (bere, eldiven, yün giysi, tulum, rüzgarlık, yagmurluk) taşımalıdır?

Hipotermiden korunmak için

2. Tekneyi bir tehlike anında terk ederken, kişisel açıdan yapılacak en önemli hazırlık hangisidir?

Tekneyi terk edecek kişiler neden üzerinde uygun giysiler (bere, eldiven, yün giysi, tulum, rüzgarlık, yağmurluk) giyilmelidir.

3. Kışın soğuk denizlerde denize düşen bir kazazede için en büyük tehlike aşağıdakilerden hangisidir?

Hipotermi

4. Tekneyi terk ederken denize atlamanız gerekirse, hangi pozisyonda atlarsınız?

çivileme

5. Tekneyi terk sırasında can salınız hasar gördü, bu nedenle suyun içinde yardım bekleme durumundasınız, ne yaparsınız?

Kollar vücuda yapışık, ayakları birbirine bitişik

6. Açık denizde, su içinde yardım beklemek zorunda kalan birden fazla kazazede, nasıl davranmalıdır?

Grup oluşturarak birbirine sokulmalıdır

7. Can salına bindiniz, bütün kazazedeleri can salına aldıktan sonra ilk olarak ne yaparsınız?

Deniz demiri ile çekerek teknenin 80 – 100 metre açığına gelinir.

8. Emniyetli mesafeye açılan can salında öncelikle ne yapmalıdır?

SART çalıştırılır

9. Kazazedeler can salı içinde ne miktarda su kullanmalıdır?

Günde 2 su bardağı (50 cl)

10. Can salında bulunan deniz tutmasına karsı ilaçlar ne zaman kullanılır?

Mide bulantısı olur olmaz
11. EPIRB nedir ?

Emergency Position Indicating Radio Beacon

12. Yaralanma, zehirlenme, kan şekerinin düşmesi gibi durumlarda beyne gelen kan miktarında azalma veya hiç kan gelmemesi geçici bilinç kaybına (bayılmaya) neden olur. Bu durumdaki hasta eger kusmuyorsa hangi pozisyonda bekletilmelidir?

Yana yatırılmış bacaklar hafif karına bükülmüş altta kalan kolu beden doğrultusunda uzatılmış baş altta kalan kola dyanmış, üstte kalan el yanak ile kolun arasına sokulmuş pozisyonda

13. Baygın durumdaki hasta ağrılı uyarılara cevap vermiyorsa; idrar veya dışkısını kaçırıyorsa, koma durumundadır. Bu durumdaki hasta veya kusan veya üst solunum yollarında kanaması olan hasta, hangi pozisyonda bekletilir?

Baş yana çevrilir, giyisiler gevşetilir, kolonya gibi sert kokular koklatılır

14. Temel Yasam Destegine baslanacak bilincini kaybetmiş bir kazazedede önce hangi kontrol yapılır?

Hava yolu açıklığı, solunum ve dolaşım kontrol edilir.

15. Hava yolunun açık oldugunu gördüğünüz ve nabız aldığınız kazazedede solunum olmadığını saptadınız, ilkyardıma nasıl devam edersiniz?

Suni solunum ile

16. Hava yolu açık ama kalp atışları saptanamayan kazazedeye ilkyardım nasıl uygulanır?

Suni solunum yanısıra, göğüs masajı

17. Kalp masajında elinizi nereye koyarsınız ve hangi tempoyla uygularsınız?

Göğüs kemiğinin 1/3 alt kısmına eller konur ve dakikada 60 defa uygulama yapılır

18. Tek kişi, kalp masajı ve suni solunumu birlikte uygulayacaktır, hangi sırayla uygulamalıdır?

2 kez suni solunum, 15 kez kalp masajı

19. İki kişinin uygulayacağı Temel Yaşam Desteginde sıra nasıl olmalıdır?

1 kez suni solunum, 5 kez kalp masajı

20. Dört periyotluk Temel Yaşam Destegi sonunda kazazededen nabız almaya başladınız ve gözbebekleri küçülmeye başladı. Henüz solunum başlamamışsa ne yaparsınız?

Suni solunum

21. Kanamayı durdurmak için sargı ile basınç nasıl uygulanır?

Sargı yaranın üstüne konur ve sararak kanayan damar basınç altına alınırBacaktaki kanamada kasıgın 1/3 içi kısmına yumrukla bastırılır, kol kanamasında koltuk altına parmakla bastırılr

22. Kolda, dirsekten aşağı bölgede, çok agır atar damar kanaması olan kazazedeye turnike uygulayacaksınız. Turnikeyi nereye uygular, hangi aralıklarda hangi süre gevşetirsiniz?

Kemik ile damarın sıkışması sağlanır, 20 dakika sıkılı, 5-10 saniye gevsek olarak uygulanır

23. Yara nasıl ve hangi malzemeyle temizlenmelidir?

Oksijenli su, Bitticon, Rivanol ile temizleme yapılır

24. Kapalı yaralara nasıl müdahale edilmelidir.

Kalp seyiyesinin üzerine kaldırma ve soğuk tedavisi yararlı olabilir

25. Yaralanma sonucu vücutta yabancı cisim kalmışsa nasıl müdahale edilir?

Cisim hareket ettirilmez, çıkartılmaya çalışılmaz, bölge kalp bölgesinin üzerine çıkarılmaya çalışılır.

26. Hafif yanıklarda ilk müdahale nasıl olmalıdır?

10 dakika su altında tutulur, yanık yeri steril örtülür, yutabilen hastalara bol su ve sıvı verilir.

27. Giysileri yanmakta olan kazazedelere nasıl müdahale edilir?

Yere yatırarak alevin yayılması önlenir, üzerine su dökülür, sarılarak ateşin hava ile teması kesilir

28. Dikenli deniz canlıları ile temas edildiginde asagıda sayılan ilkyardım sekilleri hangi öncelik sırası ile uygulanmalıdır?

I- ağrı kesici, antihistaminik ve antibiyotik verilmeli
II- yarayı yıkamalı, antiseptik solüsyon sürülmeli
III- diken kalmışsa sıcak kompres ile vazelin veya zeytinyağı uygulanarak atılması kolaylaştırılmalı