Sınav Soruları/Tekne Kısımları ve Terimler

Tekne Kısımları ve Terimler

1. Tekne iskeletinin altında bulunan ve bastan kıça uzanan, üzerine diger bütün elemanların insa edildigi temel yapı elemanı nedir?

Omurga

 

2.Teknede “Omurga” nedir?

Tekne iskeletinin altında bulunan ve baştan kıça uzanan, üzerine diğer bütün elemanların inşa edildiği temel yapı elemanına omurga denir.

 

3. Karşılıklı postaları birbirine baglayan ve üzerine güvertenin kuruldugu, teknenin enlemesine kirislerine ne ad verilir?

Kemere

 

4. Teknede “Kemere” nedir?

Karsılıklı postaları birbirine baglayan ve üzerine güvertenin kuruldugu, teknenin enlemesine kirişlerine kemere denir.

 

5. Teknenin basını ve kıçını olusturmak için uzanan, düsey veya egik, omurganın devamı olan uzantılara ne denir?

Bodoslama

 

6. Teknede “Bodoslama” nedir?

Teknenin basını ve kıçını olusturmak için uzanan, düsey veya egik, omurganın devamı olan uzantılara bodoslama denir.


 7. Omurgaya baglanan ve teknenin kaburgasını meydana getiren egri elemanlara ne denir?

Posta


 8. Teknede “Posta” nedir?

Omurgaya baglanan ve teknenin kaburgasını meydana getiren egri elemanlara posta denir.


 9. Kıç bodoslamaya takılan, teknenin istenen yönde gitmesini ve dönmesini saglayan levhaya, ne denir?

Dümen palası


 10. Teknede “Dümen Palası” nedir?

Kıç bodoslamaya takılan, teknenin istenen yönde gitmesini ve dönmesini saglayan levhaya dümen palası denir.


 11. Posta baslarını birbirine baglayan ve güvertenin en dıstaki ilk parçası nedir?

Küpeste


 12. Teknede “Küpeste” nedir?

Posta baslarını birbirine baglayan ve güvertenin en dıstaki ilk parçası küpeste denir.


 13. Teknenin su kesiminden yukarda kalan, dıs kısmına ne ad verilir?

Borda

 

14. “Borda” teknenin hangi bölümüdür?

Teknenin su kesiminden yukarda kalan, dıs kısmına borda denir.

 

15. Teknenin su altında kalan dıs kısmına ne ad verilir?

Karina

 

16. “Karina” teknenin hangi bölümüdür ?

Teknenin su altında kalan dıs kısmına karina denir.

 

17. Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabana ne ad verilir?

Sintine

 

18. “Sintine” teknenin hangi bölümüdür ?

Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabana sintine denir.

 

19. Teknenin su kesiminden yukarda kalan, iç kısmına ne denir?

Alabanda

 

20. “Alabanda” teknenin hangi bölümüdür ?

Teknenin su kesiminden yukarda kalan, iç kısmına alabanda denir.


 21. Teknenin bel kemigi, temel yapı elemanı asagıdakilerden hangisidir?

Omurga

 

22. Teknede su yag vb. sıvıların biriktigi, teknenin iç tabanı neresidir?

Sintine

 

23. Dümen palasını kontrol eden parça asagıdakilerden hangisidir?

Dümen veya yeke

 

26. Bir yere baglı halat veya düzenegin çözülmesi, çıkarılması, açılması için verilen komut nedir?

Fora

 

27. “Fora” komutunun anlamı nedir?

Bir yere baglı halat veya düzenegin çözülmesi, çıkarılması, açılması için verilen komut foradır.

 

28. Bir cismin istenilen yere çıkartılması veya bir flama veya sancagın gönderdeki yerine çekilmesi için verilen komut nedir?

Toka

 

29. “Toka” komutunun anlamı nedir?

Bir cismin istenilen yere çıkartılması veya bir flama veya sancagın gönderdeki yerine çekilmesi için verilen komut tokadır.


 30. Halatın tamamen elden çıkartılmadan, boslanması için verilen komut nedir?

Laçka

 

31. “Laçka” komutunun anlamı nedir?

Halatın tamamen elden çıkartılmadan, boslanması için verilen komut laçkadır.

 

32. Halatın koçboynuzu, anele gibi yerlere baglanması için verilen komut nedir?

Volta

 

33. “Volta” komutunun anlamı nedir?

Halatın koçboynuzu, anele gibi yerlere baglanması için verilen komut voltadır.


 34. Bir halat yardımıyla yukarı çekilmis yelken, bayrak, flama gibi gibi seylerin asagı indirilmesi için verilen komut nedir?

Arya

 

35. “Arya” komutunun anlamı nedir?

Bir halat yardımıyla yukarı çekilmis yelken, bayrak, flama gibi gibi seylerin asagı indirilmesi için verilen komut aryadır.

 

36. Herhangi bir seyin (yelken gibi) yukarı kaldırılmasına, çekilmesine ne denir?

Hisa

 

37. “Hisa” komutunun anlamı nedir?

Herhangi bir seyin (yelken gibi) yukarı kaldırılmasına, çekilmesine hisa denir.

 

38. Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek için verilen komut nedir?

Vira

 

39. “Vira” komutunun anlamı nedir?

Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek için verilen komut viradır.


 40. Bir yükün indirilmesi, asagı dogru yavasça bırakılması için verilen komut nedir?

Mayna

 

41. “Mayna” komutunun anlamı nedir?

Bir yükün indirilmesi, asagı dogru yavasça bırakılması için verilen komut maynadır.


 42. “Aborda” olmak nedir?

Bir teknenin, bir baska tekneye, rıhtıma veya iskeleye bordasını vererek yanasmasına aborda denir.

 43. Bir teknenin, bir baska tekneye, rıhtıma veya iskeleye bordasını vererek yanasmasına ne denir?

Aborda


 44. Alargada olmak nedir?

Bir teknenin sahilden açıkta durması, beklemesi durumuna alarga denir.

 

45. Bir teknenin sahilden açıkta durması, beklemesi durumuna ne denir?

Alarga

 

46. Usturmaça nedir?

Teknenin iskeleye veya baska bir tekne üzerine baglanırken zarar görmemesi için araya koyulan sentetik maddelerden yapılmıs balon veya silindirseklindeki yastıklara usturmaça denir.


 47. Teknenin iskeleye veya baska bir tekne üzerine baglanırken zarar görmemesi için araya koyulan sentetik maddelerden yapılmıs balon veya silindir seklindeki yastıklara ne ad verilir?

Usturmaça

 

48. Avara olmak nedir ?

Teknenin yanasık oldugu yerden ayrılmasına avara olmak denir.

 

49. Teknenin yanasık oldugu yerden ayrılmasına ne denir?

Avara

 

50. Alabora olmak nedir ?

Bir teknenin ters dönmesine alabora denir.

 

51. Bir teknenin ters dönmesine ne denir?

Alabora


 52. Kemere hattı nedir?

Omurga (pruva-pupa hattına) dik olan hattır.

 

53. Pupa-Pruva dogrultusu ile kemere hattı arasında kaç derecelik bir açı vardır?

90 derece

 

54. Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesistigi noktaya bir saat yerlestirsek, saat 3’te yelkovan pruvayı gösterirken akrep nereyi gösterir?

Sancak

 

55. Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesistigi noktaya bir saat yerlestirsek, saat 10:30’da yelkovan pupayı gösterirken akrep nereyi gösterir?

İskele Basomuzluk


 56. Pupa-Pruva hattı hattı ile kemere hattının kesistigi noktaya bir saat yerlestirsek, saat 04:30’da yelkovan pupayı gösterirken akrep nereyi gösterir?

Sancak Kıçomuzluk

 

57. Teknenin rüzgarın geldigi tarafına, tekne aynı rüzgara tabi kaldıgı sürece ne denir?

Rüzgarüstü


 58. Teknede rüzgarın geldigi tarafın tersindeki tarafına, tekne aynı rüzgara tabi kaldıgı sürece ne denir_?

Rüzgaraltı

 

59. Bir teknenin pupası neresidir?

Teknenin arka yönü, arkası

 

60. Bir teknenin pruvası neresidir?

Teknenin ön yönü, önü

 

61. Pupa yönüne bakıldıgında teknenin iskele tarafı neresidir?

Sag

 

62. Pruva yönüne bakıldıgında teknenin sancak tarafı neresidir?

Sag

 

63. Teknenin bas ve kıç kısmında, omurga hattı ile 45 derecelik açı yapan, her iki taraftaki köselere ne denir?

Omuzluk

 

64. Bir yere aborda olan tekne bu yerden baska bir yere gidebilmek için ne yapar?

 Avara


65 Asagıdakilerden hangisi avara teriminin zıddıdır?

Aborda

 

66. Neta terimi asagıdakilerden hangisiyle zıt bir anlam ifade eder?

 

67. Yelkenli teknelerde, direk ve yelken ile ilgili özellikleri kapsayan genel terim nedir?

Arma

 

68. Bordalara açılmıs ve teknenin içine hava ve ısık girmesini saglayan sızdırmaz …. ne ad verilir?

Lumboz


 69. Lumboz nedir?

Bordalara açılmıs ve teknenin içine hava ve ısık girmesini saglayan sızdırmaz pencerelere luboz denir.

 

70. Kemerelerin üstünü kaplayan ve bastan kıça uzanan alana ne ad verilir?

Güverte

 

71. Teknelerde basta bulunan, halat ve demir manevralarında kullanılan mekanizmaya ne ad verilir?

Irgat


 72. Halatların tekneye istenilen noktadan kumanda etmesi için kullanılan donanım hangisidir?

Güverte donanımı


73. Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan vardavela tellerini destekleyen dikmele çubuklara ne ad verilir?

Puntel

 

74. Puntel nedir?

Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan vardavela tellerini destekleyen dikmele çubuklara puntel denir.


75, Tekne etrafını güvenlik amacıyla koruyan tellere ne ad verilir?

Vardevela

 

76. Vardavela nedir?

Tekne etrafına güvenlik amacıyla koruyan tellere vardevela denir.

 

77. Hava akımını içeri yönlendirerek tekne içinin havalandırılmasını saglayan donatı nedir?

Manika

 

78. Manika nedir?

Hava akımını içeri yönlendirerek tekne içinin havalandırılmasını saglayan donatıya manika denir.


79. Bir teknede diregi bas-kıç dogrultusunda destekleyen tellere ne ad verilir?

Istralya

 

80. Istralya nedir?

Bir teknede diregi bas-kıç dogrultusunda destekleyen tellere ıstralya denir.

 

81. Bir teknede diregi bordalar istikametinde destekleyen ve iki yandan tekne gövdesine baglayan tel veya çubuga ne ad verilir?

çarmıh

 

82. çarmıh nedir?

Bir teknede diregi bordalar istikametinde destekleyen ve iki yandan tekne gövdesine baglayan tel veya çubuga çarmıh denir.

 

83. Yelkeni kontrol eden ve kontrol ettigi yelkene gore isimlendirilen halata ne ad verilir?

Iskota

 

84. Iskota nedir?

Yelkeni kontrol eden ve kontrol ettigi yelkene gore isimlendirilen halata ıskota denir.

 


85. Mandar halatının ana islevi nedir?

Yelkeni basıp, indirmeye yarar.

 

86. Yelkeni basıp, indirmeye yarayan halat hangisidir?

Mandar

 

87. Yelkenli teknelerde diregin orta boyunda veya daha yukarısında, çarmıhları iki yana dogru açan metal veya ahsap çıkıntılara ne ad verilir?

Seren